תוכנית "גנרלית" לשיפור ציון המגן במכניקה

דינמיקה בקו ישר

נגן וידאו

שיעור 1 - 10/7/22

נגן וידאו

תרגול 1 - 13/7/22

תנועה מעגלית

נגן וידאו

שיעור 2 - 17/7/22

נגן וידאו

תרגול 2 - 20/7/22

תנע ומתקף, שימור תנע

נגן וידאו

שיעור 3 - 24/7/22

נגן וידאו

תרגול 3 - 27/7/22

עבודה ואנרגיה

נגן וידאו

שיעור 4 - 31/7/22

נגן וידאו

תרגול 4 - 3/8/22

אנרגיה פוטנציאלית ושימור אנרגיה

גנרלית שיעור 5
נגן וידאו

שיעור 5 - 8/8/22

נגן וידאו

תרגול 5 - 10/8/22

נגן וידאו

תרגול 6 - 17/8/22

כבידה

גנרלית שיעור 6
נגן וידאו

שיעור 6 - 14/8/22

נגן וידאו

תרגול 7 - 21/8/22