תוכנית "גנרלית" לשיפור ציון המגן במכניקה

מטרת התוכנית: חזרה ותרגול בכל נושאי הלימוד במכניקה שנלמדו בכיתה י"א.

למי התוכנית מיועדת: התוכנית מיועדת לתלמידים שלמדו פיזיקה בכיתה י"א בתשפ"ב, והם מעוניינים לחזור ולתרגל את נושאי מכניקה בחופשת הקיץ כדי לשפר את ציון המגן בתחילת שנת הלימודים הבאה.

נושאי הלימוד:  דינמיקה בקו ישר, תנועה מעגלית, תנע, אנרגיה וכבידה.

מבנה התוכנית: 18 שעות למידה ו-18 שעות תרגול בשיעורים מקוונים וכ-40 שעות למידה עצמית בקיובים, בפרקטיקות ובשאלות בגרות נבחרות.

בנוסף למפגשים הסינכרוניים, תלמידי הקורס יקבלו תמיכה וליווי אישי.

הקורס מוכר על ידי הפיקוח על הוראת הפיזיקה לשיפור הציון השנתי (ציון מגן).

בסיום הקורס תתקיים בחינת מתכונת  מסכמת, השגי התלמיד והבחינה הבדוקה יועברו למורה, לצורך שקלול ציון ההגשה החדש.

עלות תוכנית מעפילים מכניקה: עלות התוכנית היא 500 שקלים לתלמיד.

למנויי יוקיוב העלות לתלמיד היא 200 שקלים בלבד.

שימו לב:

 – הקורס מיועד עבור תלמידים בעלי מוטיבציה ללמוד ולשפר את הישגיהם. חלק גדול מהלימוד יהיה לימוד עצמי מונחה מורה במערכת היוקיוב.

הצלחת התלמיד בקורס תהיה תלויה ברמת ההשקעה שלו.

 – חומר הלימוד שהקורס יקיף יהיה זהה לזה הנלמד בכיתות י"א בשנת הלימודים תשפ"ב במסגרת המיקוד של אותה שנה (לדוגמא, לא נעבור בקורס על תנועה הרמונית). 

שיעור 1: דינמיקה בקו ישר.
שיעור 2: תנועה מעגלית קצובה.
שיעור 3: התנע ושימורו.
שיעור 4: עבודה ואנרגיה.
שיעור 5: שימור אנרגיה.
שיעור 6: כבידה.

לוח המפגשים: