תוכנית גשר

שיעור 1 - 11/7/22

קיוב 1: גדלים פיזיקליים, יחידות, מיקום והעתק.

קיוב 2: יחס ישר, יחס הפוך ואנליזת ממדים.

שיעור 2 - 14/7/22

קיוב 3: מהירות, רשם זמן ופונקצית מקום-זמן.

קיוב 4: מהירות ממוצעת ןמהירות רגעית.

שיעור 3 - 18/7/22

קיוב 5: גרף מקום בתלות בזמן – X(t).

קיוב 6: תנועת שני גופים במהירות קבועה.

שגיאות מדידה.

שיעור 4 - 21/7/22

קיוב 6: תנועת שני גופים עם זמני התחלה שונים.

קיוב 7: התאוצה ופונקציות מקום-זמן ומהירות-זמן.

שיעור 5 - 25/7/22

תנועה שוות-תאוצה.

קיוב 8: ביטוי ריבוע המהירויות.

שיעור 6 - 28/7/22

קיוב 9: גרף מהירות-זמן.

גשר שיעור 7

שיעור 7 - 1/8/22

קיוב 10: תנועה אנכית, נפילה חופשית.

גשר שיעור 8

שיעור 8 - 4/8/22

קיוב 11: שני גופים הנעים בתאוצה.

שיעור 6 - 28/7/22

קיוב 9: גרף מהירות-זמן.