תוכנית מעפילים

שיעור 1 - 11/7/22

קינמטיקה בקו ישר

שיעור 2 - 14/7/22

תנועת שני גופים

שיעור 3 - 18/7/22

תנועת שני גופים בתאוצה

שיעור 4 - 21/7/22

קיוב 3: מהירות, רשם זמן ופונקצית מקום-זמן.

קיוב 4: מהירות ממוצעת ןמהירות רגעית.

מעפילים שיעור 5

שיעור 5 - 27/7/22

תנועת שני גופים בתאוצה – משוואות ריבועיות.

שיעור 6 - 28/7/22

גרפים: מקום-זמן ומהירות-זמן.

שיעור 7 - 1/8/22

גרפים ריבועיים (לא לינארים).

מעפילים שיעור 8

שיעור 8 - 4/8/22

סיכום וטיפים ללמידה

תרגול 1

תרגול 1 - 11/8/22

גרף מהירות-זמן,  שאלה 1 מבגרות 2018

תרגול 2

תרגול 2 - 15/8/22

מהירות ממוצעת, גרף מהירות-זמן,

שאלה 1 מבגרות 2022

תרגול 3

תרגול 3 - 18/8/22

תרשים עקבות (רשם זמן), שאלה 1 מבגרות 2011

תרגול 4

תרגול 4 - 22/8/22

תרשים עקבות (רשם זמן), שאלה 1 מבגרות 2015

תרגול 5

תרגול 5 - 26/8/22

זריקה אנכית, שאלה 1 מבגרות 1994

תרגול 6

תרגול 6 - 29/8/22

גרף מהירות-זמן, שאלה 1 מבגרות 2019