תוכנית מעפילים

שיעור 1 - 11/7/22

קינמטיקה בקו ישר

שיעור 2 - 14/7/22

תנועת שני גופים

שיעור 3 - 18/7/22

תנועת שני גופים בתאוצה

שיעור 4 - 21/7/22

קיוב 3: מהירות, רשם זמן ופונקצית מקום-זמן.

קיוב 4: מהירות ממוצעת ןמהירות רגעית.

מעפילים שיעור 5

שיעור 5 - 27/7/22

תנועת שני גופים בתאוצה – משוואות ריבועיות.

שיעור 6 - 28/7/22

גרפים: מקום-זמן ומהירות-זמן.

שיעור 7 - 1/8/22

גרפים ריבועיים (לא לינארים).

מעפילים שיעור 8

שיעור 8 - 4/8/22

סיכום וטיפים ללמידה