תוכנית מעפילים

מטרת התוכנית: חזרה ותרגול בנושא קינמטיקה.

למי התוכנית מיועדת: התוכנית מיועדת לתלמידים שלמדו פיזיקה בכיתה י' בתשפ"ג, והם זקוקים לתוכנית התגבור בחופשת הקיץ.

נושאי הלימוד: קינמטיקה ו-וקטורים.

תצורת הלמידה: שמונה מפגשי למידה ו-4 מפגשי תרגול בכיתה וירטואלית.
התלמידים יקבלו הנחיות  ללימוד עצמי בקיובים וקבצי הפרקטיקות.

בסיום הקורס יתקיים מבחן מסכם.

הישגי התלמידים וציון המבחן המסכם יועברו למורה בבית הספר.

עלות תוכנית מעפילים: 500 שקלים לתלמיד.

לתלמידים בבתי הספר המנויים ליוקיוב התכנית היא ללא עלות.

לוח המפגשים: