תקנון

בהצטרפות לאתר , המצטרף מסכים ומקבל את כל הסעיפים הבאים:


1. המצטרף מתחייב  לא לעשות שימוש כלשהו באתר שיכול לפגוע בשאר המשתמשים, בזכויות היוצרים או באופן כלשהו בתפקודו של האתר. 


2.כל כוונת המצטרף הנה ללמוד עצמי בלבד. 


3. כחלק ממטרותיו של האתר, יוקיוב סגור בשבתות ובמועדי ישראל. 


4. האתר פועל בצורה ניסויית בחינם, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כל שהיא על האתר.


5.  ברור למצטרף כי יוקיוב הינו אתר פרטי לחלוטין , ובעליו רשאי להפסיק את כל הפעילות הקיימות באתר, או לשנות את מדיניות השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת. 


6.   שימוש הפוגע במשתמשים אחרים, או באתר עצמו יגרום לביטול חשבון המשתמש לאלתר וללא הודעה מוקדמת.

שינוי אחרון: 30/08/2018, 16:23