רישום להשתלמות

מערכת היוקיוב הינה סביבת למידה להוראת הפיזיקה התומכת במורה ובתלמידיו.

המערכת הוקמה בשנת 2011 ביוזמה פרטית של מורה לפיזיקה , והיא פותחה "בשטח"  בכיתות בית ספריות ובכיתות וירטואליות.

המערכת מופעלת בשגרה בעשרות בתי ספר.


לבקשת הפיקוח על הוראת הפיזיקה בשנת הלימודים תש"פ הופעלה המערכת במתכונת חירום במשך שלושה חודשים . 

בתקופה זו נפתחו כ 200 כיתות וירטואליות במערכת היוקיוב כדי לתמוך במורה הפיזיקה ובתלמידיהם בלמידה עצמית מונחית מורה.

 נפתח מוקד תמיכה טכנית , והופעלו כ 1800 פורומים לתמיכה בתלמידים.


בעידוד ובתמיכת הפיקוח על הוראת הפיזיקה , הוחלט לאפשר לכל מורה בשנת הלימודים תשפ"א לפתוח כיתת יוקיוב . לשם כך נפתחו שלוש השתלמויות להכרה ולהתנסות בחופשת הקיץ .


בהתאם לדרישות המורים , הופעלה על ידי מערכת היוקיוב תכנית לביצוע שדרוגים ותוספות, כדי ליעל את השירות למורה ולתלמידיו ,בתכנית לוקחים חלק כ 20 מורים דומיננטיים. 


בהתאם להנחיית המפמ"ר , כיתות חדשות  תיפתחנה  למורים שיעברו השתלמות על מערכת היוקיוב.

במקרים מיוחדים ניתן לפנות לנסים אוחיון בטלפון : 052-3324984.

ההשתלמות לא מיועדת למורים הפעילים , שיש להם כיתה.


קישור  לרישום להשתלמות  :


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ9luxf7lngvZwL2hslXxrhvuD9HIT11uCVOKNQQl6bF8vmA/viewformטלפונים חשובים  :


תומך האתר אביאל גרינברג:  052-8505296

מנהלת קהילת המורים: ד"ר רחלה תורג'מן : 052-6070763 

מנהל האתר : נסים אוחיון   052-3324984האתר לא פעיל בשבת. 

בברכת בריאות ולימוד פורה .


בברכה,

צוות מערכת היוקיוב.

שינוי אחרון: 23/07/2020, 15:57