תוכנית מפגשי פריימר

במהלך חודש פברואר תתחיל תוכנית פריימר לתלמידי יוקיוב במסלול המתוגבר*.
במסגרת התוכנית יערך מפגש שבועי ממוקד בנושא תנע ואנרגיה.
להשתתפות במפגשים יש צורך ברישום חד פעמי.

*אנא וודאו מראש עם המורה שלכם שהחשבון שלכם ביוקיוב מוגדר כחשבון במסלול המתוגבר.

לוח המפגשים: