YouCube

המרכז לשירותי תמיכה ותוכן בפיזיקה

בעברית ובערבית.

מעבר לסביבת התנסות בחינם

לוגו
מסך3
icon6a

יחידות לימוד אינטראקטיביות

יחידות לימוד המקיפות את כל נושאי הלימוד לבגרות, קבצי סיכום לכל נושא,
טיפים לקראת הבגרות ועוד.
icon7a

פתרונות לשאלות הבגרות

אוגדן עם פתרונות מלאים, אסטרטגיה ותובנות לכל הבגרויות מהעשורים האחרונים.
מעבדה כחולa

מעבדות ביתיות

מעבדות מקוונות המאפשרות לערוך את
הניסויים לבגרות בבית.
icon1a

שאלוני חקר

שאלוני חקר מקוונים
לבגרות במעבדת חקר.
קיץ כחולa

קורס קיץ

קורס קיץ לעולים לכיתה י"א.
icon4a

מרתון הכנה לבגרות

מרתון הכנה לבגרות במכניקה
הכולל מפגשי חזרה ותרגולים.
2גלגל הצלהa

תכנית פריימר

מפגש שבועי לתלמידים מתקשים.
icon2a

פורומים לשאלת שאלות

באתר ישנם פורומים לשאלת
שאלות וקבלת תמיכה אישית.
يتم تقديم الوحدات الدراسية والدورات الصيفية وماراثون التحضير باللغة العربية أيضًا

יחידות הלימוד, קורסי הקיץ ומרתוני ההכנה ניתנים גם בשפה הערבית

יוקיוב בשנת הלימודים תשפ"א:

0
Student blue

תלמידים חדשים

0
דוחות מעבדה

דוחות מעבדה הוגשו
לבגרות דרך יוקיוב

0
מורים

מורי פיזיקה לימדו
באמצעות יוקיוב

מערכת יוקיוב נמצאת בקטלוג החינוכי של משרד החינוך

מערכת יוקיוב פועלת בעידוד ובתמיכת הפיקוח על הוראת הפיזיקה.
המערכת מאושרת על ידי האגף לספרי לימוד והמזכירות הפדגוגית.